KARACABEY BELEDİYESİ İHTİSAS KOMİSYONLARI

Bütçe ve Plan Komisyonu Seçkin EKEN, Hayati DEMİREL, Meral EREN, Fahri KÖFTECİ, Fatma MENDEŞ
Bayındırlık ve İmar Komisyonu

Nurgül ÖZATİLA, Orhan GÜZEL, Meral EREN, Bülent ŞEN, Gönül AVİL

İçişleri Komisyonu

Raif KAYACAN, Nuri BOZ, Seçkin EKEN, Fatma MENDEŞ, Abdullah AKKOÇ, 

Çevre Komisyonu 

Vedat MERT, Fatma MENDEŞ, Nurgül ÖZATİLA, Nuri BOZ, Abdullah AKKOÇ

Kültür Komisyonu

Fahri KÖFTECİ, Abdullah AKKOÇ, Seçkin EKEN, Meral EREN, Nuri BOZ

Turizm Komisyonu İbrahim AKBAY, Abdullah KOÇ, Hayati DEMİREL, Nurgül ÖZATİLA, Samet KARAKAŞLAR
Hukuk Komisyonu

Bülent FIÇICI, Vedat MERT, Samet KARAKAŞLAR, Meral EREN, Orhan GÜZEL

Trafik Komisyonu  Fahri KÖFTECİ, Ertuğrul BABADAĞLI, Fahrettin NERSE, Raif KAYACAN, Nurgül ÖZATİLA
Engelliler Komisyonu

Nurgül ÖZATİLA, Kazım ÜLKER, Abdullah AKKOÇ, Meral EREN, Orhan GÜZEL

Su Komisyonu Gönül AVİL, Gürsoy YILDIZ, Gürsoy YILDIZ, Raif KAYACAN, Taner KAHRAMAN, Orhan GÜZEL 
Gençlik ve Spor Komisyonu
 
Necmi AKKUŞ, Taner KAHRAMAN, Seçkin EKEN, Bülent ŞEN, Ertuğrul BABADAĞLI, 
Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu  Hayati DEMİREL, Nurgül ÖZATİLA, Meral EREN, Fatma MENDEŞ, Burhan SEVİNÇ
Avrupa Projelerini Takip ve Bilgilendirme Komisyonu  Hayati DEMİREL, Abdullah AKKOÇ, Şenol EROL, Kazım ÜLKER, Hüsnü DOĞRUOĞLU 
İSO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ile İSO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Komisyonu

Hüsnü DOĞRUOĞLU, Kazım ÜLKER, Taner KAHRAMAN, Şenol EROL, Abdullah AKKOÇ

Katı Atık Birliği Tüzük Komisyonu

Abdullah AKKOÇ, Taner KAHRAMAN, Samet KARAKAŞLAR, Vedat MERT, Burhan SEVİNÇ